Projekt INVESTINFISH privodi se kraju

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U SKLOPU PROJEKTA INVESTINFISH

Dana 20. studenoga 2021. održana je završna konferencija u sklopu projekta „Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain – INVESTINFISH“. Konferencija je održana u Ferrari (Italija) tijekom međunarodnog sajma Sealogy koji je u potpunosti posvećen plavoj ekonomiji.

Dana 20. studenoga 2021. održana je završna konferencija u sklopu projekta „Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain – INVESTINFISH“. Konferencija je održana u Ferrari (Italija) tijekom međunarodnog sajma Sealogy koji je u potpunosti posvećen plavoj ekonomiji. Na završnoj konferenciji predstavljeni su ciljevi i postignuti rezultati projekta, kao i pilot projekti koji su provedeni na partnerskim područjima te je organiziran okrugli stol za tvrtke korisnice pilot aktivnosti kako bi međusobno razmijenile svoja iskustva i znanja. Naime, cilj projekta INVESTINFISH je jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava u sektorima ribarstva i akvakulture promicanjem investicijskih programa usmjerenih na stjecanje inovativnih usluga. Tijekom provedbe projekta niz malih i srednjih poduzeća bilo je uključeno u projekt kroz pilot aktivnosti koje su se provele s ciljem stvaranja inovativnih proizvoda i procesa koji bi poboljšali položaj tih poduzeća na tržištu.

Na području Zadarske županije provedeno je ukupno sedam pilot projekata pomoću kojih su se izabranim tvrtkama iz sektora ribarstva i akvakulture uveli inovativni proizvodi i/ili usluge kako bi se olakšalo njihovo svakodnevno poslovanje. Uz pomoć vanjskih stručnjaka razrađeni su pilot projekti korištenja softwarea za detekciju i analizu uzgojene ribe, uspostave centralne platforme (web shopa) za objedinjavanje narudžbi živih školjkaša, mobilne školjkarnice, continuous linije uzgoja daganja, uvođenje softvera za sigurnost i higijenu u pogonu za preradu i distribuciju ribe i plodova mora, te korištenje biopredacije na uzgajalištima plave ribe (tune).

Projekt INVESTINFISH sufinanciran je u sklopu programa Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020.