SKILLS+ - SUPPORTING KNOWLEDGE CAPACITY IN ICT AMONG SME TO ENGAGE IN GROWTH AND INNOVATION

Akcijski plan Zadarske županije predstavljen u Norveškoj

U sklopu projekta ''SKILLS+'' financiranog iz INTERREG Europe programa 24. rujna 2019. godine u Trondheimu - Norveška, održan je projektni sastanak na kojem su predstavnici Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije predstavili Akcijski plan Zadarske županije. Projekt se trenutno nalazi u drugoj fazi provedbe, tijekom koje će naglasak biti stavljen na provođenje Akcijskih planova koji su izrađeni u prvoj fazi provedbe.

Tijekom jednodnevnog projektnog sastanka, odvila se konstruktivna rasprava tijekom koje su sudionici analizirali 11 Akcijskih planova regija uključenih u projekt, s posebnim naglaskom na indikatore koje bi trebali sadržavati navedeni Akcijski planovi.

Akcijski Plan Zadarske županije implementirat će se tijekom druge faze provedbe projekta koja je započela 1. travnja ove godine, a trajat će 24 mjeseca. Cilj navedenog Akcijskog plana je unapređenje uvjeta za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća u Zadarskoj županiji pomoću edukacija. Uspješna implementacija aktivnosti u okviru projekta "SKILLS+" trebala bi rezultirati smanjenjem digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina Zadarske županije s posebnim naglaskom na rast i razvoj potonjih. Putem spomenutih edukativnih radionica poduzetnicima će se pružiti prilika da se informiraju o mogućnostima koje im se pružaju u okviru EU fondova, s krajnjim ciljem osposobljavanja MSP-ova za prijavu projekta financiranih iz Europske unije. Nadalje, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA će također svim zainteresiranim dionicima pružiti tehničku i savjetodavnu pomoć te pratiti proces predaje projektnih prijedloga.

Prijepodnevni dio sastanka iskorišten je za razmjenu informacija koje se odnose na provedbu 11 Akcijskih planova pripremljenih kao rezultat prve faze provedbe "SKILLS+" projekta. Kako je i planirano, sve predviđene aktivnosti su i pokrenute, međutim treba naglasiti kako se dosad ostvareni napredak razlikuje među partnerima, uglavnom zbog različite prirode aktivnosti koje se implementiraju.
Popodnevne aktivnosti u okviru sastanka iskorištene su za organizaciju radionice prilikom koje su se, radom u malim skupinama kreirani pokazatelji pomoću kojih će se mjeriti uspješnost realizacije i rezultata aktivnosti definiranih Akcijskim planovima "SKILLS+" projekta. Navedeni pokazatelji su se izradili i evaluirali zasebno za svaku pojedinačnu aktivnost u okviru svih Akcijskih planova. Skup pokazatelja koji je nastao kao rezultat aktivnosti radionica primjenjivat će se u tri navrata, prilikom obveznog ocjenjivanja napretka provedbe Akcijskih planovi od strane partnera, i to: do kraja 2019. godine, potom do proljeća 2020. (uoči sastanka u Grčkoj) te, konačno, do kraja 2020., kada je predviđena završna konferencija u sklopu projekta. 

Sljedeći projektni sastanak će se održati u Grčkoj periferiji Zapadna Makedonija, a predviđen je za 4. lipnja iduće godine.