Projekt Erasmus + Cities Go Climate Neutral – održan Kick-off sastanak na Malti: Korak prema održivim gradovima

Program Erasmus+ pokrenuo je novu inicijativu naziva Cities Go Climate Neutral s ciljem podržavanja gradova u postizanju veće održivosti prema klimi. Program je zajednički napor nekoliko europskih organizacija, uključujući AGRRA-u

Kick-off sastanak održan je 31. siječnja 2023. u Valletti, na Malti. Sastanak je održan u Valletta Design Clusteru. Događaj je započeo registracijom sudionika, nakon čega je slijedio uvodni govor i općenite obavijesti od projektnog partnera MIEMA-e. Glavna stavka dnevnog reda bila je Radni paket 2 (RP2) - Putokaz za dizajniranje lokalnih strategija za gradove klimatski neutralne. Fondacija Comunitaria di Agrigento e Trapani dala je pregled radnog paketa i njegovih aktivnosti.

Sastanak je zatim prešao na prezentaciju lokalnog scenarija RP2 od strane svakog partnera, koji je obuhvaćao raspravu o pilot testiranju radionice. To je slijedila sesija brainstorminga o internim planovima i sljedećim koracima za RP2. Osim RP2, pružene su i obavijesti o drugim radnim paketima.

Jedan od ključnih ciljeva programa Erasmus+ je širenje i eksploatacija rezultata projekta. Stoga je AGRRA - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije predstavila ažuriranje RP6 - Diseminacija i Eksploatacija. Administrativna, financijska i upravljačka ažuriranja dana su od MIEMA-e i Fondacije Comunitaria di Agrigento e Trapani.

Konačno, sastanak je zaključen raspravom i sesijom pitanja i odgovora, koja je omogućila sudionicima da postavljaju pitanja i daju povratne informacije o napretku projekta.

Zaključno, kick-off sastanak na Malti bio je važan korak prema promicanju održivosti i klimatske neutralnosti u gradovima. Inicijativa okuplja različite europske organizacije kako bi dizajnirale strategije i planove djelovanja koji mogu dovesti do klimatske neutralnosti u gradovima. Događaj je bio zanimljiv i informativan za sve sudionike, a postavit će ton za ostatak projekta