U Benkovcu se love EU sredstva

Projekt „Lov na znanje“

Svi izazovi koji se pojavljuju pred određenim društvom nanovo dokazuju da je ulaganje u ljudske kapacitete ono najznačajnije i najbitnije te ono koje čini razliku između uspjeha i neuspjeha

Novi projekt koji počinje na području Grada Benkovaca čini upravo to, unaprjeđuje poduzetničku infrastrukturu jačajući ljudske kapacitete. Ulaganjem u razvoj poduzetničke infrastrukture, a osobito turističke, stvoriti će se preduvjeti za stvaranje novih radnih mjesta i otvaranje poslovnih subjekata koji će generirati razvoj.

Projektom »Lov na znanje« kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja primjene ECVET sustava, te razvojem specifičnih stručnih znanja i socijalno interpersonalnih vještina kroz provedbu »po mjeri« izrađenih programa, stvorit će se pozitivan poduzetnički okvir te povećati zapošljivost 25 osoba s područja grada Benkovca kao i razvoj ostalih gospodarskih dionika kroz selektivne oblike turizma.

Program neformalnog obrazovanja sadrži 5 modula (zakonodavni okvir, bio svijet-flora i fauna, etno, eno i gastro ponuda, marketing i umrežavanje) ukupnog trajanja 200 sati, ukupne vrijednosti 8 ECVET kredita, te je usmjeren na jačanje kompetencija ciljne skupine u području selektivnog turizma. Ciljna skupina je 25 osoba (15 osoba preko 54 godine i 10 osoba od 25 do 29 godina) koja će osim titule „Lovnog animatora“ ojačati svoju motivaciju, komunikacijske i prezentacijske vještine, te specifične znanja potrebna za aktivno djelovanje. Kroz provedbu projekta održat će se 3 tematska okrugla stola, te 2 panel rasprave, na kojima će sudjelovati dionici iz različitih sektora (kultura, turizam, obiteljska gospodarstva, OCDovi itd.). Kako bi se jačao međusektorski dijalog, umrežili dionici, te zajednički stvarali poticajni okvir koji proširiti i unaprijediti benkovačko područje kao turističko tržište.

Projekt je razvijen u partnerstvu prijavitelja Lovačke udruge Benkovac i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA-e. Vrijednost projekta: 1.155.802,00, trajanje projekta je 2 godine.