DIGIT@L LITERACY PORTAL

U Švedskoj održan projektni sastanak u sklopu projekta Digit@l Literacy Portal

U sklopu projekta Digit@l Literacy Portal održan je sastanak projektnih partnera u Švedskoj, Kristianstad

U organizaciji partnera B-Creative održan je projektni sastanak na kojem su analizirani projektni rezultati i kreiran plan budućih aktivnosti. Dogovorena je i lokacija posljednjeg projektnog sastanka u Zadru.

Više o projektu i aktivnostima u sklopu provedbe  saznajte na web stranici projekta:

https://www.digitalliteracyportal.com/