Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1 “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Natječaj-za-tip-operacije-641-od-6.-travnja-2020 (4)

Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Predmet Natječaja je dodjela potpore male vrijednosti – de minimis potpore1 temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.4.1).

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 120.000.000,00 kuna

Visina  javne potpore potpore: Najniža visina javne potpore iznosi 3.500 EUR. Najviša visina javne potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje3 te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Intenzitet javne potpore:

  •  do 70%, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40% 
  •  Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela

Informacije o objavi Natječaju: Objava na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa – www.ruralnirazvoj.hr