AGRRA otvara ured u Benkovcu

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA otvara ured u Benkovcu

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA otvara ured u Benkovcu 20. studenog 2017. godine, na adresi Šetalište kneza Branimira (zgrada gradske uprave) Radno vrijeme ponedjeljkom od 09:00 do 13:00 sati. Rezultat je to sklopljenog sporazuma o suradnji između Grada Benkovca i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA. Svrha sporazuma je unaprijeđenije procesa realizacije poslovnih poduhvata s ciljem podupiranja razvoja gospodarstva i jačanja kapaciteta lokalnih dionika u svrhu učinkovitije provedbe Intervencijskog plana Grada Benkovca.


Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA otvara ured u Benkovcu  20. studenog 2017. godine, na adresi Šetalište kneza Branimira (zgrada gradske uprave) 

Radno vrijeme ponedjeljkom od 09:00 do 13:00 sati.

Rezultat je to sklopljenog sporazuma o suradnji između Grada Benkovca  i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA. Svrha sporazuma je unaprijeđenije procesa realizacije poslovnih poduhvata s ciljem podupiranja razvoja gospodarstva i jačanja kapaciteta lokalnih dionika u svrhu učinkovitije provedbe Intervencijskog plana Grada Benkovca.

Intervencijski plana Grada Benkovca.

Dokument „Intervencijski plan Grada Benkovca“ definiran je na temelju dokumenta Analize područja Grada Benkovca i matrice intervencijske logike te ishodima rada s dionicima u zajednici te je kao takav rezultirao definiranjem razvojne opcije Grada Benkovca do 2023. godine. Svrha dokumenta je predstavljanje te razvojne opcije tj. scenarija s obzirom na okvire Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Dokument je razvojni plan i kao takav daje i strateške i operativne smjernice za ostvarivanje razvoja lokalne zajednice. Strateški dio dokumenta rezultat je planiranja u kojem su sudjelovali svi dionici s područja Grada Benkovca i temeljen je na njihovoj viziji razvoja. U skladu s definiranom vizijom, a uzimajući u obzir strateški okvir Programa, definirani su ciljevi i razvojni prioriteti s pripadajućim projektima. Operativni dio dokumenta odnosi se akcijski plan provedbe koji uključuje projektne obrasce (portfolio), vremenski raspored provedbe te mehanizme provedbe.

Razvojni ciljevi

Grad Benkovac radit će na ostvarenju 3 razvojna cilja koja predstavljaju 3 osnovna stupa održivog razvoja:

RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa 

RC2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana 

RC3: Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je među 5 pilot područja odabralo i Grad Benkovac Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 18. veljače 2015. na temelju sljedećih kriterija: veličina grada iskazana brojem stanovnika (10.000 do 35.000 stanovnika) te stanje okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima  program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS).

Pozivamo sve zainteresirane dionike s područja Grada Benkovca da nam se slobodno obrate za savjete, pomoć i informacije, a sve kako bi zajedno ostvarili viziju Grada Benkovca, mjesta ugodnog za življenje, poduzetnicima prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje.

Benkovac