INVESTINFISH - Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA započela s provedbom projekta ''INVESTINFISH''

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA 1. siječnja 2019. godine započela je s provedbom projekta "INVESTINFISH" financiranog iz "INTERREG Italija-Hrvatska" programa. Projekt traje 30 mjeseci, a završetak projekta predviđen je za 30. lipnja 2021. godine.

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA 1. siječnja 2019. godine započela je s provedbom projekta "INVESTINFISH". Projekt vrijedan 1.498.440,00 € financiran je u sklopu prioritetne osi 1: Plave inovacije, programa INTERREG Italija-Hrvatska. Projektno partnerstvo sačinjeno je od šest međunarodnih partnera, koje veže pojam ribarstva i akvakulture. Projektni partneri su Trasferimento Tecnologico e Innovazione iz Italije kao vodeći partner na projektu, Sviluppo Marche, Distretto Agroalimentare Regionale i Punto Confindustria iz Italije, Istarska razvojna agencija - Ida te AGRRA iz Hrvatske.

Glavni cilj projekta „INVESTINFISH“ je jačanje konkurentnosti sektora ribarstva i akvakulture uz pomoć inovacijskih programa. Naime, uspješnom provedbom projekta određenom broju talijanskih i hrvatskih malih i srednjih poduzeća (MSP) iz sektora ribarstva i akvakulture omogućit će se pogodnosti kao što su, npr. plan za inovacijske instrumente i usluge te stvaranje inovativnih proizvoda i/ili procesa koji će poboljšati tržišnu poziciju MSP-ova. Osim gospodarskih učinaka te financijskih koristi za MSP-ove, potrebno je istaknuti kako će poboljšanje interakcijskih procesa i okvirnih uvjeta među ključnim akterima sektora ribarstva i akvakulture rezultirati i pozitivnim okolišnim učincima, među kojima se ističu:

  • povećanje kvalitete morskih proizvoda i nusprodukata poticanjem ulaganja u biotehnologiju mora koja može otvoriti nove mogućnosti za inovativna područja prehrambene i farmaceutske industrije te za biogospodarstvo općenito;
  • poboljšanje kvalitete morske vode poticanjem ulaganja za održivije proizvodne i upravljačke procese u sektoru ribarstva i akvakulture, što može imati pozitivan učinak na održivo upravljanje obalnim i morskim područjima.

Opipljivi rezultat projekta su financijski instrumenti, odnosno inovacijski voucheri za 48 MSP-ova (8 za svaku uključenu regiju). NOčekivane koristi od navedenih vouchera za poduzeća očitovat će se u bržem izlasku na tržište, boljoj povezanosti s inovatorima, povećanim izdatcima za istraživanje i razvoj u sektoru novih i „zelenih“ tehnologija/usluga, itd. Projektom „INVESTINFISH“  će se sektoru ribarstva i akvakulture omogućiti zamjena koncepta „lanca vrijednosti“ takozvanom „mrežom vrijednosti“, predlažući prelazak s tradicionalnih lanaca vrijednosti prema mrežama vrijednosti koje odlikuje viši stupanj suradnje.

Domaćin prvog projektnog sastanka bit će Trasferimento Tecnologico e Innovazione iz Trevisa. Prvi projektni sastanak planiran je 27. veljače 2019. godine u Mestreu, gdje će biti definirani zadatci, dužnosti i obaveze partnera.