EUROPE DAY 2024

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije obilježava Dan Europe

Današnjim danom obilježavamo Dan Europe i temeljni dokument Europske unije, Schumanovu deklaraciju.

Ova povijesna deklaracija potpisana je 9. svibnja 1950. godine i poslužila je kao odskočna daska za suradnju među europskim narodima. Dan Europe simbolizira vrijednosti EU-a otvorenosti, transparentnosti, demokracije i jedinstva. Ovaj dan služi kao podsjetnik na važnost suradnje, jedinstva i zajedničkih ciljeva u projektima koje financira EU. To je dan kada se slavi mir i prekogranična suradnja, kao i postignuća ostvarena timskim radom i predanošću. Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, koja je uspješno provela mnoge projekte financirane od strane EU-a, ponosi se svojim doprinosom usmjerenim ka jačoj i povezanijoj Europi.