Program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije odobren novi projekt u sklopu programa Interreg Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Zajednički odbor sastao se tijekom proteklog tjedna u Sarajevu kako bi odobrio nove projekte za financiranje u okviru navedenog programa. Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodio u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Po završetku postupka ocjene i odabira projektnih prijedloga podnesenih u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Zajednički odbor za praćenje je 29. i 30. listopada u Sarajevu odobrio 30 novih projekata. Novoodobreni projekti će uskoro biti i ugovoreni s ciljem poboljšanja socijalne i zdravstvene skrbi; zaštite okoliša i energetske učinkovitost; kulturne i prirodne baštine; konkurentnosti i poslovnog okruženja u programskom području.

Kao projektni nositelj, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije provodit će projekt "CUHaCHA - EnhanCing Sustainable ToUrismDevelopment througH CulinaryHeritAge". Navedeni je projekt odobren u sklopu prioritetne osi 3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, odnosno kako bi se zadovoljio specifični cilj 3.1. - Jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. 

Valja naglasiti kako je 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga bio posljednji u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora za razdoblje koje obuhvaća period od 2014. do 2020. godine. Više informacija o perspektivama koje se pružaju u novom programskom razdoblju, onom od 2021. do 2027. godine bit će objavljeno naknadno.