PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Javni poziv za iskaz interesa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) stekle status potpomognutog područja, na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sa statusom potpomognutih područja da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2019. godini, usklađene s ciljevima Programa. 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u :

 • I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
 • I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave 

Prihvatljivi iznos sufinanciranja 

 • Prema Pozivu za iskaz interesa podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na koje područje ulaganja se odnosi zahtjev.
 • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata.
 • Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Omjer sufinanciranja

 Udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je JLPS razvrstana Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17):

 • JLS I. skupine – 90%  
 • JLS II. skupine – 85%
 • JLS III. skupine – 80%
 • JLS IV. skupine – 75%
 • JP(R)S I. skupine – 90%
 • JP(R)S II. skupine – 80%

Indikativni iznos sredstava za sve projekte na području Zadarske županije iznosi  1.800.000,00 HRK.

Više pročitajte na stranicama Ministarstva.