Agencija AGRRA sudjeluje u četiri projekta, uključujući riječni i – morski!

ZADARSKA ŽUPANIJA 'VUČE' EUROPSKI NOVAC: Agencija AGRRA sudjeluje u četiri projekta, uključujući riječni i – morski!

Potreba za očuvanjem i zaštitom kulturne baštine, uključujući i od najvećih razaranja, potaknula je brojne promjene, a među onima koji pokušavaju pozitivno utjecati na ljudsko djelovanje i podići razinu društvene odgovornosti u pogledu očuvanja prirodnih i kulturnih dobara ističe se i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

 Naime, kao jedan od partnera na projektu ADRINETBOOK s financijskim udjelom  od 1,4 milijuna kuna, ova ustanova nastoji doprinijeti stvaranju održive regije putem očuvanja i modernizacije kulturne baštine, kao temelja razvoja Jadransko-jonskog područja. Projekt ukupne vrijednosti približno 11 milijuna kuna provodit će se 30 mjeseci.

Globalno gledano, kulturne i kreativne industrije su većinom privilegija razvijenih zemalja, dok se u srednje razvijenim zemljama njihov značaj još uvijek razvija. Kako bi išli u korak s razvijenim zemljama, AGRRA je prepoznala veliki potencijal i mogućnosti koje mogu pružiti kulturne i kreativne industrije te je u suradnji s europskim partnerima osmislila projekt CCI4TOURISM. Kroz projekt ukupne vrijednosti 13,5 milijuna kuna jačat će se poduzetničke vještine u navedenom sektoru. S ukupnim budžetom od oko dva milijuna kuna AGRRA će prvenstveno doprinijeti jačanju međunarodne suradnje u kulturnim i kreativnim industrijama, a potom i podizanju svijesti o važnosti tog sektora. 

AGRRA sudjeluje i u projektu ECOWAVES - uživanje u kristalno bistrim morskim obalama, putovanja brodom, nautički turizam – sve to ima i drugu stranu medalje koja se očituje u nepropisnom odlaganju otpada, neprimjerenim upravljanjem lučkim otpadom, mikroplastikom prisutnom u morima, taloženju sumpora u morima… Uspostava održive mreže suradnje i koordinirani modeli upravljanja otpadom sa svih plovila treba biti konačan cilj upravljanja svakom pojedinom lukom. To je ujedno i cilj projekta ECOWAVES kojeg će zajedno s međunarodnim partnerima provoditi AGRRA. Financijski udio AGRRE u projektu iznosi 1,8 milijuna kuna. Projekt ukupne vrijednosti približno 19 milijuna kuna doprinijet će zaštiti okoliša te unaprjeđenju sustava upravljanja otpadom s plovila u sedam partnerskih zemalja.

AGRRA se uključila i u projekt „Smart River“. Svjedoci smo zastrašujućih scena poplavljene Venecije, ali i katastrofa koje su se događale u Hrvatskoj, kada su se izlijevale rijeke Sava i Neretva. Posljednjih godina uspješno se primjenjuje inovativni oblik sporazuma koji je prisutan u partnerstvima između lokalnih vlasti, udruženja građana te privatnih tvrtki smještenih na prostorima koja se nalaze duž korita rijeke. Navedeni sporazumi su definirani kao „riječni ugovori“. Taj ugovor ima potencijal postati učinkovita mjera za oporavak, poboljšanje i očuvanje riječnih sustava kroz usklađene inicijative svih javnih uprava, vodoprivrednih službi, tvrtki, udruga i svih drugih organiziranih sudionika određenih područja.

Kako bi se ova dobra praksa prenijela i u naše lokalno okruženje pobrinut će se Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, koja kao partner sudjeluje na projektu vrijednom 15 milijuna kuna, naziva „Smart River“. Za potrebe provedbe navedenog projekta Agenciji je na raspolaganju 1,8 milijuna kuna čime će se doprinijeti učinkovitijem upravljanju vodama u šest uključenih regija.


Izvor: Zadarski hr.

Slika preuzeta: Morski hr.