Projekt GECO2 predstavlja tržište ugljika

U sklopu projekta „Greene Economy and CO2“ održan prvi webinar za poljoprivrednike

U subotu 09.05.2020. AGRRA je u sklopu projekta „Green Economy and CO2“ održala prvi webinar za 30 poljoprivrednika na temu tržišta ugljičnog dioksida. Prvi je to od tri webinara (radionice) koji će se održati u sklopu ovog projekta koji ima za cilj poboljšati mjerenja klimatskih promjena i planiranje mjera utjecaja stakleničkih plinova na projektnom području.

Edukacija poljoprivrednika, poduzetnika i javnog sektora odvija se u sklopu jednog od radnih paketa projekta Green Economy and CO2 – GECO2, financiranog iz programa Interrreg Italija – Hrvatska, ukupne vrijednosti 2.489.237,50 eura, čije je provedba započela 01.01.2019. te traje do 30.06.2021. godine. 


Nositelj projekta je Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energiju Emilia Romagna, a partneri na projektu su: Internacionalni Centar za napredne Mediteranske agronomske studije- Mediteranski agronomski studij Bari (IT), Regija Molise (IT), Regija Marche (IT), Javna ustanova  Rera S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR), Legacoop Romagna (IT), Dubrovačko neretvanska županija (HR)

Stakleničkim plinovima smatraju se bilo koji plinovi koji su u stanju apsorbirati infracrveno zračenje i zadržati toplinu u atmosferi. Kako se u atmosferi povećava toplina, dolazi do tzv. efekta staklenika za što se onda direktno odgovornima smatraju upravo staklenički plinovi. U konačnici, isto dovodi do globalnog zatopljenja. Smatra se da je efekt staklenika glavni uzrok globalnog zatopljenja, iako su i tu mišljenja donekle podvojena. Stakleničkim plinovima tako se smatraju spojevi ugljični dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O), ali i vodena para (H2O).

Najvažniji staklenički plin – ugljikov dioksid (CO2), koji u doticaju s vodom stvara kisele kiše.

Poljoprivreda u RH u emisiji stakleničkih plinova doprinosi sa cca 10 % ukupnih emisija. Međutim, poljoprivreda može i jeste biti i jedno od rješenja smanjenja CO2 i to zbog procesa sekvestracije, odnosno skladištenja i zadržavanja ugljika u tlu.

GECO2 za cilj u poljoprivredi ima doprinijeti kroz više disciplinarni pristup u cilju oporavka tala i sposobnosti tala za zadržavanjem ugljika te prilagodljivosti poljoprivrede na klimatske promjene. 

Uspostavit će se sistem nadzora emisija stakleničkih plinova, apsorpcije i općenite prilagodljivosti poljoprivrede na klimatske promjene kroz uvođenje i promociju inovativnih tehnologija i praksi vezanih na prilagodbu klimatskim promjenama.

Jedan od alata je i razvoj tržišta CO2.

Tržište ugljičnog dioksida (Carbon Credit) u naravi predstavlja opipljivu jedinicu koja predstavlja zamjenu jedne tone CO2 ekvivalenta iz atmosfere. Točnije, predstavlja emisiju stakleničkog plina (GHG) koja je izbjegnuta, smanjena ili zarobljena te je istovremeno i potpuno tržna.

Emisija svakog plina množi se sa njegovim stakleničkim potencijalom (eng. Global Warming potential – GWP). Na taj način se emisija stakleničkog plina iskazuje kao ekvivalentna emisija ugljičnog dioksida (CO2eq).