Projekt Perma - Horti

Projekt Perma – Horti odabran kao primjer dobre prakse na razini Europe

Projekt Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu je prepoznat kao jedan od najuspješnijih projekata i kao primjer dobre prakse na razini Europske unije te je objavljen na stranicama Europske komisije

Projekt Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu provela je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića – Zadar u suradnji s partnerima: Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji “Porat“, Osnovnom školom Voštarnica, Sveučilištem u Zadru i Nasadima d.o.o.

Glavni ciljevi projekta bili su:

  • Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture
  •  Omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama

Ciljne skupine projekta:

  • Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano Strategijom razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije (žene)
  • Učenici/e osnovnih škola
  • Učenici/e srednjih škola

U sklopu ovog projekta razvijen je inovativni verificirani program osposobljavanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i urbanu hortikulturu. Program osposobljavanja pohađalo je 49 nezaposlenih žena s područja Zadarske županije, koje su stekle nova znanja i vještine iz područja ekološke poljoprivredne proizvodnje i hortikulture te su na taj način povećale svoju kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada. Kako je ovaj program osposobljavanja verificiran od strane Agencije za strukovno obrazovanje, svim polaznicama koje su uspješno završile program omogućio se upis stečene titule u e-radnu knjižicu. Važno je napomenuti kako se ovaj projekt nije odnosio samo na osposobljavanje odraslih za poljoprivrednu proizvodnju, već su kroz projekt bili uključeni i učenici srednjih i osnovnih škola, koji su stekli nova znanja i vještine u okviru ekološke poljoprivredne proizvodnje i hortikulture, kao i nova znanja iz domene poduzetničkog planiranja i osnivanja start-
upova. Razvoj i uspješna provedba ovog projekta, kao i tema ekološke poljoprivredne proizvodnje te odlična suradnja Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA-e, pokazala se kao dobitna kombinacija, a dokaz tome je ovo veliko priznanje uvrštenja projekta među primjere dobre prakse na razini Europske unije. 

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 854.143,73 HRK


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Objavu na stranicama Europske komisije možete pročitati ovdje.