Digit@l Literacy Portal

Održan sastanak u sklopu projekta Digit@l Literacy Portal

U sklopu Digit@l Literacy Portal projekta, financiranog iz ERASMUS+ programa, 4. i 5. listopada 2022. godine održan je projektni sastanak u Zadru.

U organizaciji Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA održan je međunarodni sastanak u sklopu projekta Digit@l Literacy Portal. 

Na sastanku su se razradile projektne aktivnosti do kraja provedbe projekta, priprema i testiranje web platforme te organizacija promotivnih aktivnosti.