U sklopu projekta održana je završna konferencija projekta

PROJEKT „OCD KAO ODGOVOR NA KRIZU“

Udruga studenata Bukovice i Kotara - BIK u partnerstvu s Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA-om provela je projekt „OCD kao odgovor na krizu“ - Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ UP.04.2.1.11.0285. U sklopu projekta, 25. srpnja 2023. godine u Benkovcu, održana je završna konferencija projekta „OCD kao odgovor na krizu“. Završna konferencija održana je u prostorijama Gradske knjižnice Benkovac. Na konferenciji je prisustovalo 30-ak sudionika uključujući predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora kao i mnogobrojni članovi udruge BIK koji su sudjelovali u projektu. Kroz projekt je održano 5 tečajeva za upravljanje kapacitetima u kriznim situacijama. Provedena je edukacija za koordinatore volontera kao i edukacija 1 na 1 s ciljem legitimnog utjecaja na javne politike. Također, kroz projekt je održana volonterska akcija kao i 3 jednodnevne završne vježbe.

Cilj projekta je jačanje i unaprjeđenje OCD-a s područja Ravnih Kotara za provedbu aktivnosti izgradnje vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama.

Nositelj projekta: Udruga studenata Bukovice i Kotara – BIK

Partner u projektu: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

Provedbom raznih aktivnosti i tečajeva za upravljanje kapacitetima u kriznim situacijama, članovi udruge  studenata BiK su stekli znanja i vještine koje su manifestirali na završnim vježbama koje su se organizirale u suradnji s JVP Benkovac, Civilnom zaštitom grada Benkovac, Dječijim vrtićem Bubamara i Srednjom školom kneza Branimira u Benkovcu, a sve s ciljem kako bi u kriznim situacijama lokalna zajednica imala adekvatnu podršku članova udruge studenata BiK.

Vrijednost projekta iznosi 53.331,00  €/401.822,41 HRK a bespovratna sredstva osigurana su iz Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda (85 %)  i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) odnosno sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci, projekt je započeo 27. srpnja 2022. i traje do 27. srpnja 2023.

Za više informacija o projektu informirajte se na internet stranici projekta https://ocd.bik.hr/  ili pošaljite upit na e-mail adresu podrska.udruge.bk@gmail.com.