POTPORA SEKTORU

AGRRA organizirala sastanak uzgajivača školjkaša u Zadarskoj županiji

U četvrtak 28. rujna u organizaciji i pod pokroviteljstvom Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) održan je sastanak uzgajivača školjkaša u Zadarskoj županiji.

Sastanak je održan u Centru za razvoj i edukaciju u poslovnoj zoni Grabi u Poličniku. Kao potporu sektoru, AGRRA je, na ranije ovog mjeseca održanoj koordinaciji, preuzela obvezu prikupljanja ponuda za hidrografsku izmjeru stvarnog stanja za koncesijska polja za uzgoj školjkaša. Naime, prema zakonu o pomorskom prometu sva koncesijska polja su u obavezi imati hidrografski elaborat. Ideja je Agencije bila da se zajednički nastupi na tržištu i zatraži skupna ponuda u cilju dobivanja što povoljnije ponude. Misao vodilja je pokušati maksimalno smanjiti ulazne troškove uzgoja da bi dobili što konkurentniji proizvod na tržištu, u ovom slučaju dagnju.

Dagnja je proizvod kojim se Zadarska županija ponosi i treba ponositi, a pogotovu u svjetlu ovogodišnjeg dobivanja Zaštićene oznake izvornosti (ZOI) za Novigradsku dagnju. Na sastanak su osim uzgajivača pozvani predstavnici Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije kao i voditeljica službe sa savjetodavnu podršku u ribarstvu. Djelatnici Zadarske županije su uzgajivačima predstavili ovogodišnji de minimis natječaj Zadarske županije i obavijestili okupljene da je Natječaj za 2023. godinu produžen do 25. studenog da bi uzgajivači mogli tražiti sufinanciranje za predmetnu hidrografsku izmjeru.

https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji

Djelatnici AGRRA -e  moderirali su sastankom koji je protekao u ugodnoj atmosferi i konstruktivnoj raspravi. Osim prihvaćanja najpovoljnijeg izvođača za hidrografsku izmjeru, glavni zaključak skupa je kako je ovakva okupljanja potrebno održavati češće, pogotovo u zimskom periodu godine kada je smanjen obim poslova na uzgajalištima.