SEKTOR VOĆARSTVA I RATARSTVA

U tijeku podnošenje zahtjeva za potporu u sektorima voćarstva i ratarstva

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske 20. ožujka 2024. godine donijela Program državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva te je stupio na snagu Pravilnik o provedbi Programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva (NN 38/2024), započelo je podnošenje zahtjeva za potporu.

Cilj mjere Programa koja se odnosi na potporu proizvođačima u sektoru voćarstva je sprječavanje pada proizvodnih površina, napuštanja proizvodnje od strane proizvođača s malim, ali pretežitim proizvodnim površinama na kojima se uzgajaju voćne vrste (jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje, šljive, jagode, mandarine i klementine, kupine i maline) i održavanje postojeće razine ukupne proizvodnje svježeg voća.

Cilj mjere Programa koja se odnosi na potporu proizvođačima u sektoru ratarstva pružanje financijske potpore proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u RH. Također, potporom proizvođačima u sektoru ratarstva nastoji se nadoknaditi i dio porasta troškova proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava, čime se posljedično nastoji zadržati postojeća razina zaposlenosti i spriječiti poremećaji u opskrbi, kako prerađivačkog sektora, tako i krajnjih potrošača.

U okviru ovoga Programa provode se dvije Mjere:

Mjera 1. Potpora proizvođačima u sektoru voćarstva

Mjera 2. Potpora za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva.

Za provedbu Mjere 1. osigurano je 5.355.000,00 eura, a za Mjeru 2. na raspolaganju je 15.000.000,00 eura.

Ukupna alokacija iznosi 20.355.000,00 eura.

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET-a ili u podružnicama APPRRR za:

Mjeru 1. od 30. ožujka 2024. godine do 28. travnja 2024. godine,

Mjeru 2. od 30. ožujka 2024. godine do 18. travnja 2024. godine.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/u-tijeku-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-u-sektorima-vocarstva-i-ratarstva/6812