POTPORE ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2024. godinu

Zadarska Županija objavila je danas (16. travnja 2024. godine) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2024. godinu.

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iznad 3.000 EUR. Izuzetak su vinari koji ne moraju imati navedenu ekonomsku veličinu , ali moraju dostaviti Izjavu o proizvodnji za 2023. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji su OPG-ovi, te obrti, trgovačka društva i zadruge registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koji ispunjavaju ostale uvjete Javnog poziva. Prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivalište na području Zadarske županije i ulaganje mora biti na području iste.

Zahtjevi se mogu podnijeti za sljedeće mjere:

· Mjera 1: Kupnja mehanizacije, strojeva i opreme;

· Mjera 2: Biljna proizvodnja;

· Mjera 3: Stočarska proizvodnja;

· Mjera 6: Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama;

· Mjera 7: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda;

· Mjera 8: Potpora za adaptaciju/gradnju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (kušaonice i izletišta).

Kriteriji za ostvarivanje potpora, visina potpore i potrebna dokumentacija ovise o odabranoj mjeri, a definirani su u Uputama za prijavitelje.

Javni poziv otvoren je do 17. svibnja 2024. godine, a više informacija možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zadarska-zupanija.hr/potpore-priznanja/aktivni-natjecaji