73.12. MALI POLJOPRIVREDNICI

Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima. Za ovu Mjeru na raspolaganju je 15.000.000,00 eura; od čega 1.500.000,00 eura za ekološke proizvođače/prerađivače. Prijave će biti moguće od 01.07.2024. do 31.07.2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

Fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika, a koji ispunjavaju ostale propisane uvjete.

 

Prihvatljiva ekonomska veličina:

·         od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća;

·         od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte u ostalim sektorima.

 

Prihvatljivi materijalni troškovi:

·         građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika

·         građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje

·         građenje (izgradnja) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

·         građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

·         kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

·         kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

·         restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

·         sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena

·         kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

*Prihvatljiv materijalni trošak za sufinanciranje je i stjecanje poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Visina i intenzitet javne potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore je po projektu/korisniku 30.000 EUR. Intenzitet javne potpore iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Više informacija o uvjetima Natječaja potražite na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-intervencije-73-12-potpora-malim-poljoprivrednicima/