ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu. Cilj poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ove mjere jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije; korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

· ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,

· održive uporabe prirodnih resursa,

· prijelaza na kružno gospodarstvo,

· sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

· Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 €

· Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.645.200,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

· Mali poduzetnici

· Srednji poduzetnici

· Veliki poduzetnici

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.07.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.01.2025.

Detalji poziva dostupni su na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/108