Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION

Početna konferencija 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020. (ADRION) promiče suradnju i razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje osam država jadransko-jonskog područja - 12 regija u Italiji, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka.

Do 2020. godine državama sudionicama je na raspolaganju 119 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing) za transnacionalnu suradnju s ciljem poticanja europskih integracija kroz korištenje bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području. Projekti će se sufinancirati u području inovacija, očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, suradnje u području prometa i upravljanja Jadransko-jonskom strategijom.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 2: Održiva regija (očuvanje i promicanje prirodnih i kulturnih resursa) otvoren je od 26. ožujka 2018. do 26. lipnja 2018. Alokacija za 2. poziv u sklopu Prioritetne osi 2: Održiva regija iznosi oko 35 milijuna eura europskih sredstava, intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, poziva na sudjelovanje na Početnoj konferenciji 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem 2. Poziva Programa te pripreme za prijavu na drugi poziv. U sklopu konferencije održati će se Forum za pronalaženje projektnih partnera kako bi se potakla još uspješnija suradnja partnera iz programskog područja.

Početna konferencija 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga održati će se 24. travnja 2018. godine s početkom u 09:30 sati (registracija od 09:00 sati) u Zagrebu (mjesto održavanja će biti naknadno određeno). Prijavni obrazac kao i sve dodatne informacije možete pronaći na stranici programa Interreg Adrion.

 Napomena: S obzirom da je broj sudionika ograničen, preporuka je prijaviti što ranije kako bi se osiguralo mjesto, a najkasnije do četvrtka 19. travnja 2018.