Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede potpisalo 51 ugovor kojima poljoprivrednicima osigurava 76,5 milijuna kuna u okviru mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH

Ugovori o financiranju odnose se na tipove operacija 4.1.1., 4.1.2. te 4.1.3, odnosno na projekte restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te na projekte smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i korištenja obnovljivih izvora energije.

U okviru natječaja za tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” potpisana su 24 nova ugovora sa ukupnim odobrenim iznosom potpore od 51,9 milijun kuna. Nadalje, na natječaju za tip operacije 4.1.2 "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ potpisano je 7 novih ugovora sa ukupnim odobrenim iznosom potpore od 7 milijuna kuna. Konačno, potpisano je i novih 20 ugovora sa ukupnim odobrenim iznosom potpore od 17,6 milijuna kuna iz tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ kojoj je cilj povećanje neovisnosti poljoprivrednih gospodarstava o energentima te povećanje konkurentnosti smanjenjem troškova proizvodnje. Naime, cilj mjera Programa ruralnog razvoja nije samo optimiziranje proizvodnje i kvalitete proizvoda, nego i, kako navodi ministrica Marija Vučković, "očuvanje okoliša i ulaganja u ruralne prostore koja čuvaju okoliš i istovremeno stanovnicima podižu kvalitetu života. Za ovo programsko razdoblje već smo putem natječaja na raspolaganje stavili čak 97% raspoloživih sredstava što je nešto više od 17,5 milijardi kuna, a ugovorili gotovo 13,4 milijarde kuna potpore projektima, odnosno oko 74% ukupno raspoloživih sredstava".