ERASMUS+ Guide Me Green

Održan četvrti projektni sastanak u sklopu projekta Guide Me Green

U sklopu projekta Guide Me Green, financiranog iz ERASMUS+ programa, 21. i 22. rujna 2023. godine održan je četvrti projektni sastanak u Trevigliu, Italija.

U rujnu 2023. svi su se partneri po četvrti put osobno sastali u Trevigliu u Italiji, a domaćin sastanka je bila organizacija X23.

Sastanak je bio izvrsna prilika za upoznavanje novih članova projekta i predstavljanje svih dosadašnjih postignuća. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti sve intelektualne rezultate projekta na kojima trenutno radimo, kao i aktivnosti koje su pred partnerima.

Svi partneri razgovarali su i ocijenili dosadašnje aktivnosti i rezultate, probleme i poteškoće na koje su naišli te predložili rješenja.

Jedna od glavnih rasprava bio je projektni rezultat broj 3, razvoj Guide Me Green toolboxa i kampanje. Rezultat ovog projekta usmjeren je na razvoj materijala za podršku i usmjeravanje onih stručnjaka i organizacija koje su zainteresirane za korištenje održivog učenja i turističkih iskustava kao alata za socijalno uključivanje.

Na kraju sastanka partneri su dogovorili sljedeće korake za finalizaciju implementacije rezultata projekta. Također, dogovoren je datum sljedećeg online sastanaka.

Sastanak je bio uspješan!