ERASMUS+ Agrismart

Održan posljednji projektni sastanak u sklopu projekta Agrismart

U sklopu projekta Agrismart, financiranog iz Erasmus+ programa, 08. i 09. studenog 2023. godine održan je peti i ujedno posljednji projektni sastanak u Braili, Rumunjska.

U studenom 2023. godine, svi su se partneri po peti put osobno sastali u Braili, u Rumunjskoj, a domaćin sastanka bila je organizacija SC PSIHOFORWORLD.

Sastanak je bio izvrsna prilika za upoznavanje novih članova projekta i predstavljanje svih dosadašnjih postignuća. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti sve intelektualne rezultate projekta na kojima trenutno radimo, kao i aktivnosti koje su pred partnerima.

Svi partneri sudjelovali su u komentiranju uspješnosti dosadašnjih aktivnosti i rezultata, problema i poteškoća na koje su naišli u provedbi te predložili neka rješenja kako ih ubuduće izbjeći.

Tema kojoj se posvetila najveća pažnja bila je projektni rezultat broj 3, razvijanje web platforme pod vodstvom partnera AGRRA. Rezultat ovog projekta usmjeren je na izradu platforme koja će služiti kao društvena zajednica, a bit će namijenjena za sve poljoprivrednike zainteresirane za temu precizne poljoprivrede.

Na kraju sastanka partneri su dogovorili sljedeće korake za finalizaciju implementacije rezultata projekta.

Sastanak je bio uspješan!