CIVIL PROTECTION EMERGENCY DSS BASED ON CITIZEN JOURNALISM TO ENHANCE SAFETY OF ADRIATIC BASIN

Održan projektni sastanak u okviru projekta "E-CITIJENS"

Predstavnici Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije sudjelovali su na sastanku u okviru projekta "E-CITIJENS", održanom u Bologni (Italija) 19. prosinca 2019. godine. Glavna tema sastanka odnosila se na stvaranje platforme sustava podrške za donošenje odluka u hitnim situacijama (EDSS), koji će potom biti testiran i korišten od strane talijanskog i hrvatskog sektora civilne zaštite, kao i u prekograničnim funkcionalnim centrom (CFC).

Projektni sastanak suorganiziran je od strane regije Molise, projektnog voditelja, te Sveučilišta u Bologni, koje je ugostilo ostale projektne partnere. Ovom projektnom aktivnošću predviđeno je stvaranje sustava za hitne situacije civilne zaštite koji se temelji na upotrebi društvenih mreža. Podlogu za stvaranje navedenog sustava čine prethodno izvršene aktivnosti usporedbe i reklasifikacije trenutnih scenarija rizika, zakonodavstvom vezanim za upravljanje civilnom zaštitom i primjenom društvenih medija i "crowdsourcinga" u dvije zemlje obuhvaćene projektom.
Projektni konzorcij je, uz stručnu pomoć znanstvene zajednice, raspravljao o detaljima tehničkih specifikacija hardvera i softvera s posebnim naglaskom na analizu i prikupljanje različitih podataka u stvarnom vremenu koji proizlaze iz više izvora podataka, uključujući video sučelja za hitne situacije, kao i sonde, senzore, itd. Navedeni podatci će biti dostupni talijanskim i hrvatskim lancima zapovjednih i operativnih jedinica civilne zaštite i obalne straže kao jedinstven i usklađen scenarij rizika, čime se učinkovito poboljšava sposobnost struktura civilne zaštite za predviđanje i upravljanje prirodnim katastrofama i onima uzrokovanim ljudskim djelovanjem.
Podsjećamo, glavni cilj projekta je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.