SKILLS+ - SUPPORTING KNOWLEDGE CAPACITY IN ICT AMONG SME TO ENGAGE IN GROWTH AND INNOVATION

Akcijski plan Zadarske županije prezentiran u Magdeburgu

U sklopu projekta ''SKILLS+'' 12. ožujka 2019. godine u Magdeburgu - Njemačka, održana je završna konferencija prve faze ("Mid-Term Workshop") projekta "SKILLS+".

Cilj konferencije pod nazivom "Digitalni MSP-ovi: Pravci za budućnost", održane 12. ožujka 2019. godine u Magdeburgu bila je analiza i evaluacija aktivnosti prethodno obuhvaćenih projektom, kao i predstavljanje te razmjena iskustava vezanih za izradu Akcijskih planova uključenih područja. Osim predstavnika projektnih partnera konferenciji su, između ostalih, prisustvovali članovi radnih skupina (tzv. ''stakeholderi''). Tako su zajedno s članovima projektnog tima, na konferenciji sudjelovale gđa. Paulina Tomašković iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te gđa. Ana Odvitović iz Inovatinog Zadar.

Naime, kako je cilj projekta unaprjeđenje javnih politika koje promiču informacijsko-komunikacijske (ICT) vještine između malih i srednjih poduzeća (MSP) u ruralnim sredinama kako bi poduzetnici na ruralnom području uvidjeli prilike koje pruža jedinstveno digitalno tržite kao i prednosti digitalnog gospodarstva, sama konferencija tematski je bila podijeljena na dva dijela. Prvi dio se odnosio na digitalizaciju MSP-ova u saveznoj pokrajini Saxony-Anhalt. Drugi dio konferencije pod tematskim naslovom "Konkurentnost i digitalizacija MSP-ova u Europi" bio je pak međunarodno orijentiran. Tijekom ovog dijela konferencije predstavljeni su Akcijski planovi 11 projektnih partnera, između ostalih i Akcijski plan za Zadarsku županiju.

Cilj Akcijskog plana predstavljenog od strane Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je unaprijediti uvjete za rast i razvoj MSP-a smještenih u Zadarskoj županiji. U vezi s navedenim Akcijskim planom Zadarske županije predložene su dvije konkretne mjere:
Prva mjera se odnosi na infrastrukturna poboljšanja za daljnji razvoj ICT vještina, a moguće ju je promatrati kroz prizmu dvaju koraka koje je potrebno poduzeti tijekom razdoblja njezine provedbe. Osim infrastrukturnih poboljšanja koje predlaže prva mjera, drugom mjerom Akcijskog plana se predlažu nefinancijske potpore - seminari i treninzi te ostali oblici edukacija koje će biti organizirane od strane AGRRA-e. 

Pored prezentacija Akcijskih planova, tijekom konferencije su predstavljeni i kratki video materijali koji prikazuju Akcijske planove svih partnera: ukupno 11 video materijala koji će u sljedećoj fazi provedbe projekta činiti kompaktan video projekta SKILLS+.