Novi proračun Ministarstva poljoprivrede

Planom proračuna za 2020. godinu poljoprivrednicima predviđen najveći iznos potpora do sada

Dobre vijesti za poljoprivrednike stižu iz resornog ministarstva! Naime, planom proračuna za sljedeću godinu Ministarstvo poljoprivrede povećava iznos za isplatu potpora u poljoprivredi i ribarstvu kroz EU fondove i državni proračun. Tako je u 2020. godini za isplatu potpora osigurano 6.243.252,065 kuna što je za 333.972,261 kuna, odnosno 5,7%, više u odnosu na tekuću 2019. godinu.

Potvrdu navedenog dala je i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, rekavši kako se „potpore poljoprivrednicima u sljedećoj godini neće se smanjivati, naprotiv bit će veće nego ove godine. Proračun za Ministarstvo poljoprivrede jest manji, ali odnosi se na racionalizaciju administracije, odnosno smanjenje materijalnih troškova". Stoga će u 2020. godini poljoprivrednicima biti isplaćen najveći iznos potpore u okviru izravnih plaćanja, uzimajući u obzir period od 2014. godine do sada. Gledajući strukturu samih potpora, treba naglasiti kako će 82,6% sredstava biti financirano kroz Europski fond za jamstva u poljoprivredi, tj. 325 milijuna kuna više nego prethodne godine. Isto tako, za poljoprivrednike je osigurano i dodatnih 6 milijuna eura za 2020. godinu korištenjem mehanizma fleksibilnosti. Sukladno novom planu za izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima osigurano 3.101.459.163 kuna, što je za 79,5 milijuna kuna više nego 2019. godine.

U Ministarstvu kažu kako je rasterećenje državnog proračuna postignuto prije svega rezultatima dobre racionalizacije Ministarstva poljoprivrede i većom apsorpcijom EU sredstava za plaće i materijalne rashode koji su preneseni na pozicije Tehničke pomoći Programa ruralnog razvoja RH i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Ovim načinom planiranja troškovi u okviru Administracije u 2020. godini planirani su na razini 385.583.889 kuna što je za 43,9 milijuna kuna manje u odnosu na 2019. godinu.