BLUE SMART- Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources

Svečano predstavljanje novog on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“

U utorak 27. ožujka 2018. godine u 10:00 sati u DHM dvorani Sveučilišta u Zadru (Ruđera Boškovića 5/3) održat će se predstavljanje novog on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“.

Novi on-line tečaj izrađen je u okviru projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources  (BLUE SMART) čiji je glavni cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti zapošljavanja sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji i šire. Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a projektni partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria. Ukupne vrijednosti nešto manje od 3 milijuna kuna, ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Otvoreni on-line tečaj namijenjen je zaposlenicima plavog gospodarstva te će ih osposobljavati za održive akvakulturne i ribarstvene prakse. Razvijat će se slijedeći načela ECVET-a (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju).

Više o projektu Blue Smart i spomenutom tečaju možete pronaći na: https://www.bluesmart.hr/