SKILLS+ - SUPPORTING KNOWLEDGE CAPACITY IN ICT AMONG SME TO ENGAGE IN GROWTH AND INNOVATION

Treći peer review sastanak u sklopu projekta ''SKILLS+'' održan u gradu Kajaani, Finska

Predstavnici Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije te njihovi ključni dionici sudjelovali su na trećem peer revew sastanku održanom od 18. do 21. rujna 2017. godine u Finskoj regiji Kainuu.

Domaćin trećeg peer review sastanka održanog u razdoblju od 18. do 21. rujna 2017. godine bio je Kainuun Etu d.o.o.- regionalna razvojna kompanija regije Kainuu u Finskoj. Svako područje uključeno u projekt ''SKILLS+'' bit će predmetom peer review sastanka što znači da će se održati ukupno 11 sastanaka u 11 različitih zemalja. Do sada su održana tri peer review sastanka, prvi u Njemačkoj, drugi u Poljskoj te zadnji u Finskoj. Ovaj tjedan održava se četvrti sastanak u Norveškoj. Naši predstavnici su sudjelovali na peer review sastanku u Njemačkoj i Finskoj

Cilj peer review sastanka je prijateljska evaluacija stanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na određenom području bez posebnog znanstvenog pristupa. Prijateljska evaluacija se odvija u cilju poticanja zajedničkog učenja i prijenosa najboljih praksi. Međunarodni tim koji sačinjavaju projektni partneri i njihovi ključni dionici tijekom vremena provedenog u Finskoj promotrili su politike usmjerene na promicanje digitalizacije na tom području te su ujedno pružili svoje preporuke za poboljšanje istih. 

Regija Kainuu je ruralno područje koje obuhvaća male gradove i sela, gdje nema niti jednog oblika ICT industrije. Na području od 22.000 kilometara kvadratnih živi 79.000 stanovnika što je svega 3,5 stanovnika po kilometru kvadratnom. Uzimajući u obzir trenutno stanje u regiji Kainuu, peer review tim dao je preporuke vezane za promicanje digitalizacije na tom području, a iste se odnose na potrebu za:

  • značajnijom suradnjom malih i srednjih poduzeća s znanstvenim institucijama;
  • stvaranjem uvjeta za zadržavanje studenata u regiji; 
  • stvaranjem poduzetničkog inkubatora u suradnji sa Sveučilištem i lokalnim dionicima;
  • olakšanim pristupom financijskim potporama male vrijednosti;
  • stvaranjem i provedbom razvojnih strategija na području korištenja ICT-a u malim i srednjim poduzećima te
  • stvaranjem 5G širokopojasnog interneta. 

Preporuke su iznimno bitne za lokalne dionike, kako bi isti uvidjeli kritične faktore na kojima treba raditi te kako bi se razmijenile najbolje prakse, a sve u cilju stvaranja čim boljeg Akcijskog plana.

U razdoblju od 9. do 13. listopada 2017. godine, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA će biti domaćin šestog peer review sastanka.

Više o samom projektu SKILLS+ saznajte na:   https://www.interregeurope.eu/skillsplus/