Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran

U sklopu programa Interreg Mediteran odobreno 13 projekta

Objavljeni su rezultati ocjenjivanja u sklopu 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga, putem kojega je odobreno 13 projekata od 25 pristiglih prijava. Treći Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodio u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran te se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Upravljački odbor programa Interreg MED odobrio je 22. listopada 13 od prijavljenih 25 prijedloga projekata. Ukupna financijska alokacija odobrenih projekata iznosi 37.271.673,53 €, uključujući EFRR (Europski fond za regionalni razvoj), IPA i nacionalno sufinanciranje. Ovaj poziv se odnosio na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja, a za pojedini projekt bilo je potrebno osigurati minimalno pet projektnih partnera iz barem pet zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

  • Specifični cilj 1.1 - Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja

Prioritetna os 3 –  Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

  • Specifični cilj 3.1 - Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam)
  • Specifični cilj 3.2 - Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja)

Podsjećamo, opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji.