Projekt će pridonijeti širenju turističke ponude

U SKLOPU PROJEKTA CCI4TOURISM odabran projektni prijedlog „Summer Art”

ZADAR - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije -AGRRA objavila je odluku o odabiru javnog poziva "Hibridizacija turizma i sektora kulturne i kreativne industrije u sklopu projekta CCI4TOURISM za povezivanje između kulturnog i kreativnog sektora s tradicionalnim tvrtkama koje djeluju u sektoru turizma. Riječ je o projektu osmišljenom zbog povećanja kapaciteta i utjecaja kulturnog i kreativnog sektora na nekoliko razina, a jedna od njih je povezivanje s turističkim sektorom te unapređenje turističkih proizvoda i usluga koji zadovoljavaju načela održivosti i razvoja kulturnog i kreativnog turizma. Kako ističu u AGRRA-i, ovu pilot akciju provode s ciljem umrežavanja tvrtki koje posluju u ovim sektorima kako bi zajedno mogle implementirati inovativne proizvode i usluge kulturnog turizma.

Međusektorska suradnja

Plan je da svi partneri zajedno provode primijenjeni projekt, njihovu inovativnu ideju za umrežavanje i međusektorsku suradnju. Prihvatljiva područja djelatnosti su: turizam, arhitektura, dizajn i vizualna umjetnost, knjige i tisak, kulturno i umjetničko obrazovanje, oglašavanje, glazba, programiranje oprema i igre, izvedbene umjetnosti i umjetničko stvaralaštvo, radio i televizija, video, fotografija i film, rukotvorine i obrti, arhivi, muzeji, knjižnice i kulturna baština, ističu u AGRRA-i.

Cilj javnog poziva je povezivanje između kulturnog i kreativnog sektora s tradicionalnim tvrtkama koje djeluju u sektoru turizma na način da se projektni prijedlozi usredotoče na inovativne proizvode, rješenja, usluge i alate razvijene u suradnji dvaju sektora. No, u Agenciji naglašavaju da prijedlozi moraju osigurati održivost čak i nakon završetka projekta.

Odobreni projektni prijedlog financirat će se u iznosu do33.650, a financiranje projekta pokriva 100 posto prihvatljivih troškova projekta. Rok za realizaciju podržane projektne ideje je 31. srpnja 2022.godine, a rezultati će biti ocijenjeni na razini konzorcija projektnogpartnerstva te uključeni u transnacionalni akcijski plan za razvoj održivog turizma u jadransko-jonskoj regiji.

Ravnatelj AGRRA-e, Ivica Pintur, ističe kako mu je veliko zadovoljstvo što njihova ustanova sudjeluje u projektu kao što je CCI4TOURISM:

 

Nove prilike za kreativce

 

- Ovo je projekt koji kulturnjacima i kreativcima s našeg područja nudi nove prilike te njihovo povezivanje s turističkim sektorom unapređenje turističkih proizvoda i usluga koji zadovoljavaju načela održivosti razvoja kulturnog i kreativnog turizma. Smatram da će koncept projektne ideje "Summer Art" stvoriti sinergiju kulturno-kreativne industrije s turističkim sektorom te se nadam da će postati nezaobilazna manifestacija u našoj županiji, poručuje Pintur.

Voditeljica kreativnog središta AGRRA-e u Benkovcu, Branka Nakić, pak ističe da je sigurna u uspješnost provođenja projektnog prijedloga "Summer Art":

- Projekt će pridonijeti razvoju kulturnog i kreativnog sektora našeg područja te općenito širenju turističke ponude. Kreativni HUBAGRRA, kao i dosad, stoji na raspolaganju kulturnoj i kreativnoj industriji isvim njenim sudionicima, kaže gospođa Nakić.

Voditeljica projektnog tima, Klara Ivanović, kulturu smatra neizostavnim dijelom turizma te svaka destinacija u svojoj ponudi ima mjesta koja ih obilježavanju i čine drugačijima od ostalih:

 

Festival učiniti tradicionalnim

 

- Posljednjih godina sve je veći naglasak na doživljaju, pa tako turisti žele osjetiti kulturu i biti dio priče destinacije u kojoj se odmaraju. Odabrana projektna ideja "Summer Art" spoj je kulture i turizma i ovim smo projektom željeli svim posjetiteljima omogućiti da nekoliko dana uđu u cipele umjetnika, odnosno osjete što znači biti umjetnik. Cilj je svakog posjetitelja ili turistu uključiti u izložbu kroz kreativne radionice za djecu i odrasle. Projekt ima pet kreativaca iz različitih područja kreativne industrije, te se posjetitelji upoznavaju s različitim pristupima umjetnosti postajući dio naših priča. Izložba se održava u Lavander lounge baru u hotelu Ilirija u Biogradu na moru i otvorenog je tipa te mogu sudjelovati svi koji žele. Plana nama je ovaj festival učiniti tradicionalnim, kazala nam je Klara Ivanović, voditeljica projektnog tima, napominjući da ovu izložbu postera priprema već duže vrijeme.

- Nakon magisterija na dizajnu tekstila intenzivno se bavim dizajnom površina i tekstila te je ova izložba samo produkt konstantnog rada, a ideja je bila osim izložbe kroz radionice pokazati dio mog svijeta. U svakom slučaju, nešto novo će se naučiti, a sudionici će se i dobro zabaviti .Zahvalila bih se AGRRA-i i projektu CCI4TOURISM koji su prepoznali moju ideju i podržali me. Isto tako zahvaljujem se projektnim partnerima i kreativcima koji će sa mnom izlagati: Melaniji Bartulović, Dijani Zrilić, Danku Wylupek i MarijiŠaja Fantina, poručuje Klara Ivanović.