Održan posljednji projektni sastanak u sklopu projekta Guide me Green

U sklopu projekta Guide me Green, financiranog iz Erasmus+ programa, 11. i 12. travnja 2024. godine održan je peti i ujedno posljednji projektni sastanak u Lille-u, Francuska

U travnju 2024. godine, svi su se partneri po peti puta osobno sastali u Lille-u, u Francuskoj, a domaćin sastanka bila je organizacija EURAKOM. Sastanak je bio izvrsna prilika za predstavljanje svih dosadašnjih postignuća, a glavni cilj sastanka bio je predstaviti sve intelektualne rezultate projekta na kojima se trenutno radi, kao i završne aktivnosti koje očekuju partnere.

U travnju 2024. godine, svi su se partneri po peti puta osobno sastali u Lille-u, u Francuskoj, a domaćin sastanka bila je organizacija EURAKOM.

Sastanak je bio izvrsna prilika za predstavljanje svih dosadašnjih postignuća, a glavni cilj sastanka bio je predstaviti sve intelektualne rezultate projekta na kojima se trenutno radi, kao i završne aktivnosti koje očekuju partnere.

Svi partneri sudjelovali su u komentiranju uspješnosti dosadašnjih aktivnosti i rezultata, problema i poteškoća na koje su naišli u provedbi te predložili rješenja kako ih ubuduće izbjeći.

Tema kojoj se posvetila najveća pažnja bila je projektni rezultat broj 3, koja uključuje nekoliko aktivnosti: kreiranje promo videa, promocija projekta i projektnih rezultata putem multiplier evenata, održavanje nacionalnih i internacionalnih webinara vezanih uz temu održivog turizma i razvoj Manifesta.

Projektni rezultat br. 3 usmjeren je na podizanje svijesti o održivom putovanju, a namijenjen je edukatorima u turizmu, civilnim i turističkim organizacijama, javnim tijelima, nevladinim organizacijama te svim zainteresiranima za učenje i širenje znanja o inkluzivnom održivom turizmu.

Na kraju sastanka partneri su dogovorili sljedeće korake za finalizaciju implementacije rezultata projekta.

Sastanak je bio uspješan!