PERMA - HORTI - "ZADARSKA INICIJATIVA ZA PERMAKULTURNI DIZAJN I URBANU HORTIKULTURU"

Započela predavanja iz područja permakulture i urbane hortikulture u sklopu verificiranog programa osposobljavanja za nezaposlene žene (drugi ciklus)

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu započelo je predavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture u sklopu verificiranog programa osposobljavanja za nezaposlene žene (drugi ciklus).

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu započelo je predavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture u sklopu verificiranog programa osposobljavanja za nezaposlene žene (drugi ciklus). Edukacije verificiranog programa osposobljavanja održavat će se u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića-Zadar, a trenutno je u program uključeno 28 nezaposlenih žena.

Program osposobljavanja namijenjen je isključivo nezaposlenim ženama s područja Zadarske županije te im pruža mogućnost stjecanja novih vještina i znanja iz područja permakulture i urbane hortikulture kao i njihovu veću kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada.

Program osposobljavanja potpuno je besplatan.

Osposobljavanje će trajati 150 sati: od toga 55 sati teorijskog dijela i 95 sati praktičnog dijela.

Nakon završetka svih 150 sati nastave slijedi kratka provjera znanja te se nakon uspješne provjere polaznicama izdaje uvjerenje o osposobljavanju za poslove u permakulturnim i urbanim sredinama kao i upis stečene titule vrtlar u permakulturnim i urbanim sredinama u e-radnu knjižicu.

Osnovni podaci o projektu PERMA – HORTI:

Nositelj projekta: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar

Partneri:

  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA;
  • Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji „Porat“;
  • Sveučilište u Zadru;
  •  Osnovna škola Voštarnica – Zadar;
  • „Nasadi“ d.o.o.

Područje provedbe: Zadarska županija

Razdoblje provedbe: 14. svibnja 2018. godine  –  13. svibnja 2020.

Ukupna vrijednost: 854.143,73 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Iznos potpore Europske unije: 854.143,73 HRK (nepovratna EU sredstva 100%)

Ciljane skupine:

  • nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kao što je definirano Strategijom razvoja ljudskih potencijala
  • učenici/e osnovnih i srednjih škola

Ciljevi projekta: Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture i omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama.