EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge

Završeno istraživanje kulinarske baštine u tri partnerske regije u sklopu projekta CUHaCHA

U sklopu projekta CUHaCHA objavljeno je istraživanje kulinarske baštine u tri partnerske regije, financirano iz programa Interreg HR-BA-ME.

U sklopu projekta CUHaCHA provedeno je opsežno istraživanje kulinarske baštine Zadarske županije, Hercegovačko neretvanske županije / kantona i Bokokotorskog zaljeva.

Projektni partneri priveli su kraju ovu aktivnost koja će poslužiti kao osnova za provedbu budućih aktivnosti u projektu: 

  • izrada monografije kulinarske baštine
  • staze kulinarske baštine.

Tijekom istraživanja projektni partneri (Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA,  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – Neretvanske županije – Kantona i Općina Tivat) prikupili su recepte i načine pripreme tradicionalne hrane. Također su naišli i neke zanimljive činjenice o lokalnim kuhinjama.

Detaljnije možete pogledati u Istraživanju.

Istraživanje kulinarske baštine