14th Project Coordination Meeting_CCI4TOURISM Final Event

Završna konferencija projekta CCI4TOURISM održana je 30.11 i 1.12 u Grčkoj

U sklopu projekta CCI4TOURISM, financiranog iz programa Interreg-Adrion u sklopu radnog paketa 3 aktivnost T3.4.3. Joint session for the validation of the Transnational Action Plan (14th Project Coordination Meeting) i CCI4TOURISM Final Event-projektni tim projekta CCI4TOURISM putovao je u Thessaloniki, Grčka.

Projektni partneri projekta CCI4TOURISM; KEPA Business and Cultural Development Centre (Grčka) kao domaćin, RAS Development Agency Sora (Slovenija ) AGRRA ( Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije ),RDA Green Karst  ( Slovenija ), TNO Tecnopolis Science and Technology Park (Italija), FINN Fruili Innovazione Research and Technology Transfer Centre (Italija), FEP European Affairs Fund of AP Vojvodina (Srbija), IRI Business Centar (Hrvatska) te CIDEA (Gradska razvojna agencija Banja Luka) koji su sudjelovali on line putem Zoom aplikacije. Prvi dan 30. studenog, projektni partneri i dionici su se sastali na zadnjem 14. projektnom koordinacijskom sastanku gdje su razgovarali i razmjenjivali ideje o Transnacionalnom akcijskom planu za buduću suradnju između turizma i kulturno-kreativnog sektora na području Adriona. Na sastanku su prikazani rezultati projekta CCI4TOURISM, razgovaralo se o budućim planovima te se vrednovao CCI4TOURISM Akcijski plan. Drugi dan 1.prosinca, održana je završna konferencija projekta CCI4TOURISM gdje su predstavljeni svi projektni rezultati te planovi za budućnost.