Važna obavijest

Preventivna mjera prestanka izravnog rada sa strankama

U cilju prevencije širenja virusa COVID -19, sva upravna tijela Zadarske županije, županijske ustanove i trgovačka društva kojima je Zadarska županija osnivač prestaju s izravnim radom sa strankama od utorka, 17. ožujka 2020. godine do opoziva.

Sukladno uputama Stožera civilne zaštite Zadarske županije AGRRA također prestaje s izravnim radom sa strankama od utorka, 17. ožujka 2020. godine do opoziva.

Rad sa strankama odvijat će se svaki radni dan putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem. Telefonski brojevi i e-mail adrese kontakata djelatnika Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije objavljeni su na našim mrežnim stranicama.

U iznimnim slučajevima, kada rad sa strankama nije moguć putem pošte, elektroničke pošte ili telefonskim putem, djelatnici će komunicirati sa strankama u uredima, poštujući najviše higijenske standarde propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite i nadležnih institucija.

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije nastavlja obavljati svoj redovan posao i radne zadatke, a navedena mjera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID -19 te zaštite građana i djelatnika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.

ODLUKA-preventivne mjere