Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to Enhance Safety of Adriatic Basin

E-CITIJENS

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Program: Interreg CBC Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
Tematsko područje: Sigurnost i otpornost
Nositelj: Regija Molise (IT)
Razdoblje provedbe projekta: 01/01/2019 – 30/06/2021
Proračun projekta: 2.846.100,00 €


Partneri:

  • Splitsko – dalmatinska županija (HR)
  • Regija Veneto (IT)
  • Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (HR)
  • EEIG EURelations (IT)
  • Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT)
  • Općina Pescara (IT)
  • Jadransko Jonska Euroregija (HR)
  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR)
  • Istarska županija (HR)

Kratak opis projekta:

Opći cilj projekta - poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, planira se ostvariti kroz tri specifična cilja:
1.  Opremanje lanca civilne zaštite sustavom podrške EDSS (Emergency Decision Support System –EDSS) temeljenom na društvenim mrežama;
2.     Poticanje sudjelovanja građana kao „aktivnih dojavljivača“ hitnih slučajeva (građansko novinarstvo);
3.     Usklađivanje hrvatskog i talijanskog zakonodavstva za upravljanje rizicima.

Navedeni specifični ciljevi projekta polučiti će sljedeće rezultate:
1.  Poboljšanje mjera za upravljanje rizicima; 
2. Povećanje angažiranosti stanovništva pri upravljanju prirodnim katastrofama i kafastrofama uzrokovanim ljudskim djelovanjem.

Projektni rezultati će doprinijeti zadanom indikatoru programa budući da stvaraju podlogu za usklađivanje mjera upravljanja rizicima među institucijama, civilnom zaštitom te stanovništvom, a utječu na cjelokupno uključeno područje i rizike s kojima se suočava. Projektom će se osnažiti prekogranična suradnja i stvoriti uvjeti za usklađivanje podataka vezanih uz upravljanje hitnim slučajevima koji se prikupljaju iz brojnih izvora, uključujući i dojavljivanje građana putem društvenih mreža. Na taj način će se informacije stvarati brže što će omogućiti samim građanima, kao i civilnoj zaštiti, učinkovito sprječavanje i/ili nošenje s prirodnim katastrofama i kafastrofama uzrokovanim ljudskim djelovanjem.


This project is co-financed by the EU under the European Regional Development Fund (ERDF) in the framework of the Interreg V-A Italy-Croatia 2014-2020 CBC Programme, Priority Axis "Safety and Resilience.