Edukacijom i umrežavanjm do zaposlenja na ruralnom području

AlterNet- Edukacijom i umrežavanjm do zaposlenja na ruralnom području

Provedbom projekta doprinosi se povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije koji su ciljana skupina projekta. Za projektno područje odabrano je 8 ruralnih JLS od čega je njih 6 s indeksom razvijenosti ispod 75 bilo izravno pogođeno ratnim zbivanjima (Benkovac 70,04, Polača 74,56 , Stankovci 67,54, Gračac 58,17,Obrovac 68,72, Novigrad 67,36), te dvije JLS s indeksom razvijenosti iznad 75 Sv. Filip i Jakov 87,17, Pakoštane 83,23) čiji je turistički potencijal potrebno povezati razvojnim mogućnostima poljoprivrede 6 podrazvijenih JLS. Projekt je evolucija projekta „AlterPOP: Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne Poljoprivredne Proizvodnje“ (2015./2016). Tijekom kojeg je u komunikaciji s OPG-ima i poljoprivrednim proizvođačima utvrđeno kako ne posjeduju specifična znanja za knjigovodstveno vođenje OPG-a te prijavljivanje projekata na mjere u ruralnom razvoju i druge natječaje za projekte sufinancirane sredstvima EU-a, kako su im te usluge skupe ili nemaju informaciju o osobama/tvrtkama koje ih obavljaju.

Prijavitelj: Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštIte okoliša i održivog razvoja „Eko – Zadar“

Partner: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA

Vrijednost projekta: 957.059,31 HRK