Improving Civic Competences of Adult Learners Through Digital Tools

COUNT ME IN

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Program: Erasmus+
Ključna aktivnost: Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse
Nositelj: Associacio Programes Educatius Open Europe
Trajanje: 01/12/2017 - 31/05/2020
Proračun projekta: 219.635,00 €

„Europa je oduvijek pratila inovacije. Ako se odlučimo držati ukorak s inovacijama... moramo se usredotočiti na ljude, mjesta i procese.''  (European Political Strategy Centre Strategic Notes, 2017)

Usredotočujući se na ljude, trebamo imati na umu da bi svaka osoba koja doživi posebne poteškoće trebala dobiti potporu i imati novu šansu u svom životu. To je dobitna  strategija jer promiče osobni i profesionalni razvoj pojedinca, kao i napredak društva. U tom kontekstu ključno je poboljšati mogućnosti učenja za odrasle osobe s niskim kvalifikacija, posebice iz skupina u nepovoljnom položaju (mladi ljudi i osobe s posebnim potrebama) zbog stigmatizacije i isključivanja iz skupine zapošljivih osoba.

Ciljevi projekta

  • Podupirati razvoj kvalitetne ponude za učenje u području obrazovanja odraslih s naglaskom na ishode učenja te autonomiju i odgovornosti učenika;
  • Promicati upotrebu tehnologije u procesima obrazovanja i građanskog sudjelovanja;
  • Pružati svim zainteresiranim dionicima (odraslim učenicima, obrazovnim centrima, civilnim organizacijama, donositeljima odluka)  pristup otvorenim i inovativnim alatima za poučavanje / učenje putem SMART platforme;
  • Poticati međunarodnu suradnju organizacija koje su aktivne u obrazovanju odraslih i civilnom sudjelovanju s naglaskom na aktivno uključivanje mladih i osoba s posebnim potrebama.

Rezultati projekta

- Izrada SMART platforme, resursa otvorenog obrazovanja;
- Izrada i implementacija obuke za trenere te e-tečaj za odrasle nastavnike kako bi unaprijedili svoje digitalne i profesionalne kompetencije;
- Izrada e-tečaja i organiziranje pilot projekata u partnerskim zemljama, a usmjerene na mlade ljude i ljude s posebnim potrebama kako bi unaprijedili svoje digitalne vještine i građansku pismenost te bili u mogućnosti  napraviti "pametne" promjene;
- Poboljšanje atraktivnosti i pristupa skupinama u nepovoljnom položaju u vidu izgradnje nove karijere u području digitalnih tehnologija i održivog razvoja zajednice.

Naša uloga u projektu

AGRRA je zadužena za vođenje razvoja SMART CHANGE područja. Kao partner projekta AGRRA sudjeluje u definiranju ciljeva učenja i očekivanih rezultata tečajeva, razvoju kurikuluma tečajeva i nastavnim materijalima za odgojitelje i odrasle učenike.

Partneri i zemlje u projektu: 

Open Europe (Španjolska), Istituto Dei Sordi (Italija), Domspain Consulting d.o.o. (Španjolska), Collegium Balticum (Poljska), Apeirons (Latvija),  AGRRA (Hrvatska)  Dlearn (Italija), Iliria (Kosovo).