EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge

CUHaCHA

Program: Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
Prioritetna os: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
Nositelj projekta: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Razdoblje provedbe projekta: 15/08/2020 – 14/08/2022
Proračun projekta: 710.946,94 €
Iznos EU sufinanciranja: 604.304,89 €

Partneri: 

  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR)
  •  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – Neretvanske županije – Kanton (BA)
  • Općina Tivat (ME)
  • Zadarska županija (HR)

Kratak opis projekta:  

Tradicionalna hrana je tisućama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Hrana i kultura su od posebne važnosti na ovom području gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu potaknuti inovacije i promociju te u konačnici osigurati razvoj na regionalnoj i globalnoj razini. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu.

Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma.

Ovaj cilj će se postići s dva specifična cilja:

  • uspostavljanje prekogranične suradnje kako bi se turistička ponuda ojačala i učinila raznovrsnijom
  • bolje upravljanje i promocija kulinarske baštine kao dijela turističke ponude

Kako bi se postigli specifični ciljevi projekta, razvit će se 4 rezultata:

  • Zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističke ponude
  • Monografija kulinarske baštine
  • Obuka pružatelja usluga kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskom baštinom
  • Uređenje tradicionalnih kuhinja za promicanje kulinarske baštine ovog područja

Glavne ciljne skupine koje će imati koristi od provedbe projekta bit će šira javnost, javna tijela, pružatelji usluga i drugi dionici u području turizma, razvoja i gospodarstva u programskom području. Unatoč potencijalima kulinarske baštine programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata koji bi ga povezali s turističkom ponudom. Ovaj projekt će prekograničnom suradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku stazu kulinarske baštine, istovremeno jačajući turističku ponudu sve tri partnerske zemlje.

CUHaCHA umrežava 4 organizacije (Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – Neretvanske županije – Kanton, Općina Tivat i Zadarska županija) iz 3 programske zemlje.

Partnerstvo se sastoji od javnih institucija s različitim pozadinama. Svaki je partner odgovoran za određeni radni paket uzimajući u obzir njihovu profesionalnu izvrsnost. Sve su odgovornosti jednako podijeljene među partnerima.


Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.


Sve dodatne informacije o Programu Interreg IPA CBC  Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 možete pronaći na poveznici https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/.