Encouraging democratic participation at EU level

European Academy Network

Program: Europa za građane
2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje
Razdoblje provedbe projekta: 02/03/2020-17/07/2021
Proračun projekta: 148.680,00 €
Nositelj projekta: Općina Veliko Tarnovo

Partneri:

 • Općina Veliko Tarnovo, Bugarska
 • Općina Szodliget, Mađarska
 • Općina La Palma del Condado, Španjolska
 • Općina Benedikt, Slovenija
 • Grad  Soveria Mannelli, Italija
 • LAG „Dolina rzeki Grabi”, Poljska
 • SIC, Latvija
 • Luqa City Council, Malta
 • Općina Torres Novas, Portugal
 • Općina Kolasin, Crna Gora
 • Bulgarian Centre for LL, Bugarska
 • ECIT Foundation, Belgija
 • IRE institut, Austrija
 • AGRRA, Hrvatska

Kratak opis projekta:

Cilj projekta je pružiti kreatorima politika, udruženjima i građanima na europskoj razini alate za informiranost te građansko i političko sudjelovanje na europskoj razini.
EUROPEAN ACADEMY NETWORK povezuje gradove i organizacije diljem Europe spremne sudjelovati u nizu međunarodnih događanja na kojima će se provesti moduli za podučavanje o politikama, simulacijske igre koje će im omogućiti bolje razumijevanje postupaka i standarda od kojih se sastoji Europska unija i koje kreiraju aktivno europsko građanstvo.