OCD kao odgovor na krizu - Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

OCD kao odgovor na krizu

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

  • Naziv: OCD kao odgovor na krizu 
  • Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
  • Broj projekta:  UP.04.2.1.11
  • Program sufinanciranja: Europski socijalni fond  2014.-2020.
  • Vodeći partner na projektu: Udruga studenata Bukovice i Kotara
  • Projektni partneri:   Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije 
  • Trajanje projekta: 27.07.2022.-27.07.2023
  • Ukupan budžet projekta: 401.822,41 HRK 
  • Budžet AGRRA-e: 65.936,88 HRK
  • Cilj projekta: Priprema i provedba projekata i inicijativa usmjerenih na povećanje razine svijesti stanovništva o potrebi za socijalnim uključivanjem skupina u nepovoljnom položaju u životu zajednice. Poticanje i edukacija mladih za građanski aktivizam, daljnje jačanje volonterstva, osobito starijih osoba i drugih skupina u nepovoljnom položaju kad za to postoje uvjeti. Jačanje i unaprjeđenje OCD-a sa područja Ravnih kotara za provedbu aktivnosti i izgradnje vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama.