Green Economy and CO2

GECO2

Program: INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Tematsko područje: Sigurnost i otpornost
Nositelj: Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energiju Emilia Romagna
Proračun projekta: 2.489.237,50 €

Partneri:

  • Internacionalni Centar za napredne Mediteranske agronomske studije- Mediteranski agronomski studij Bari (IT)
  • Regija Molise (IT)
  • Regija Marche (IT)
  • Javna ustanova  Rera S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (HR)
  • Legacoop Romagna (IT)
  • Dubrovačko neretvanska županija (HR)

Kratak opis projekta

Klimatske promjene koje se događaju su realna prijetnja osjetljivoj ravnoteži našeg planeta i jedna su od najvećih okolišnih prijetnji  s kojima će se suočiti naša generacija. Bez obzira na međunarodne napore za ublažavanje klimatskih promjena, zajednice oko Jadranskog mora moraju se prilagoditi promjenama okolišnih uvjeta. Geco 2 projekt namjerava intervenirati kroz multilateralni pristup na način da oporavi  sposobnost i poveća prilagodljivost na klimatske promjene na način da: uspostavi regionalni sustav za monitoring, koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama  i apsorpciji  stakleničkih plinova uvodeći i promovirajući inovativne politike i tehnike za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.  Inovativna ideja GECO 2 projekta je povezati  ove hitne mjere s stvaranjem, na prekograničnoj i međunarodnoj razini, dobrovoljnog ugljičnog tržišta, sposobnog da okolišne mjere budu održive i u ekonomskog pogledu.

Programma_seminario_per external expertise_AVAC GECO2 DNEVNI RED TRENING TRENERA hrvatski