Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Možemo zajedno

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Projektom „Možemo zajedno“ ojačati će se kapaciteti udruga, razviti i poboljšati znanja o mogućnostima financiranja kroz natječaje te razviti svijest o važnosti međusektorske suradnje i umrežavanja. Provedbom projektnih aktivnosti u sklopu EP 1: Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kao što su radionice samopouzdanja i komunikacijsko prezentacijskih vještina, radionice aktivnog djelovanja i razvoja zajednice te kroz obuku koordinatora volontera i organizaciju volonterske akcije promicati će se međusektorska suradnja i umrežavanje. Promicanjem načela zajedničke suradnje OCD-ova sa javnom ustanovom na provedbi projektnih aktivnosti koje će biti namijenjene potrebama lokalne zajednice i krajnjim korisnicima sa područja čak 6 jedinica lokalne samouprave ( grad Benkovac, općine: Lišane ostrovičke, Stankovci, Polača, Škabrnja, Obrovac) izraditi će se i Smjernice za razvoj Lokalnog centra podrške za udruge za zadovoljenje potreba lokalne zajednice kako bi se jačala međusektorska suradnja i umrežavanje kroz uspostavljanje modela dobrog upravljanja i razvoj volonterizma, ojačati će se kapaciteti OCD-ova, kreirati sadržaji i aktivnosti kao odgovor na potrebe i probleme lokalne zajednice korištenjem EU fondova kao izvora financiranja. 

Ciljna skupina projekta su 2 organizacije civilnog društva s projektnog područja. Provedbom navedenih projektnih aktivnosti ostvariti će se cilj projekta „Ojačati kapacitete OCD-ova za razvoj programa aktivnog djelovanja i neposredan rad za razvoj lokalne zajednice “koji će kroz pažljivo birane i osmišljene sadržaje prilagođene i kreirane prema potrebama OCD-ova aktivnih u lokalnoj zajednici doprinijeti ostvarenju SC: 1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima i 2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini na koji će se način doprinijeti ostvarenju općeg cilja poziva osigurati razvoj civilnog društva u RH koji osigurava ujednačen regionalno-društveni ekonomski rast i demokratski razvoj RH.


Br. projekta: UP.04.2.1.11.0130

Vrijednost projekta: 435.375,00 HRK

Iznos sufinanciran od strane Europske unije iz ESF: 370.068,75 HRK

Iznos sufinanciran od strane Državnog proračuna Republike Hrvatske: 64.306,25 HRK

Nositelj projekta: Udruga za djecu, mlade i obitelj “Mali koraci“ Benkovac

Partneri na projektu : Agencija za ruralni razvoj Zadarske Županije

                                        Udruga invalida i osoba s poteškoćama u razvoju “Zajedno“