ŽENA PODUZETNICA: Poticanje stručnosti u kulturnom sektoru

ŽENA PODUZETNICA

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

PROGRAM: Erasmus+
TRAJANJE PROJEKTA: 01/10/2020 – 31/03/2023
PRORAČUN PROJEKTA: 224.095,00 €
PARTNERI:

 • Camara Commercio Italiana para Espana (Španjolska)
 • DomSpain Consulting SL (Španjolska)
 • G.G. Eurosuccess Consulting Limited (Cipar)
 • C.M. Skoulidi & Sia E.E. (Grčka)
 • Cooperation Banciare pour l`Europe (Belgija)
 • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije  – AGRRA (Hrvatska)
 • Bucovina Institute (Rumunjska)


KRATAK OPIS PROJEKTA:

U današnjoj Europi mnoge se manjine, skupine ili sektori društva suočavaju s različitim i specifičnim izazovima, ali niti jedan od tih sektora nije toliko širok kao žene. Među ženama, koje čine oko polovice stanovništva EU-a, su i one koje se bore pronaći nove načine za usklađivanje poslovnog i privatnog života kako bi započele vlastitu profesionalnu karijeru i pokrenule svoje poslove.

„ŽENA PODUZETNICA: Poticanje stručnosti u kulturnom sektoru" projekt je koji će ženama u nepovoljnom položaju pružiti atraktivne i kvalitetne mogućnosti učenja putem digitalnih alata, podršku u stjecanju vještina i poduzetničkih kompetencija, te osigurati i održati njihovo sudjelovanje na tržištu s posebnim naglaskom na kreativnu i kulturnu industriju. Pod ženama u nepovoljnom položaju podrazumijevamo žene koje žive u ruralnim područjima, one ekonomski ugrožene, dugotrajno nezaposlene i sl.

Cilj ovog projekta je razvijanje otvorene platforme (spajanjem koncepata kulturnog i kreativnog sektora, obrazovanja odraslih i poduzetništva) putem koje će žene moći osnažiti svoje kompetencije i krenuti u pokretanje vlastitih poslova. Tijekom projekta osmislit će se skup kvalitetnih materijala koji će ojačati njihovu samosvijest i potaknuti ih na pokretanje vlastitih poduzetničkih poslova.


CILJEVI PROJEKTA:

 • Identificirati najbolje europske prakse u području kulturnog poduzetništva
 • Povećati razumijevanje kulturne raznolikosti i povećati uvažavanje europske kulturne baštine
 • Poboljšati sinergiju između različitih predstavnika kulturnog sektora - poduzeća, obrazovnih centara, javnih tijela - u partnerskim zajednicama i na razini EU.


OČEKUJE SE DA ĆE PROJEKT RAZVITI REZULTATE KAO ŠTO SU:

 • Povećanje inicijative i osjećaja liderstva među ženama u nepovoljnim skupinama
 • Veće razumijevanje kulturne raznolikosti i veće vrednovanje europske kulturne baštine
 • Postojanje veće ponude mogućnosti za kvalitetne i inovativne treninge koji osiguravaju dodanu vrijednost u podršci i razvoju kulturnih poduzeća i industrija.
 • Više i bolje ojačane poslovne vještine za žene koje žele poboljšati vlastito poslovanje.