Program je imao za cilj uvesti inovativne mjere za praćenje i nadoknađivanje emisija CO2 kroz učinkovitu prekograničnu suradnju u nacionalnu provedbu.

GECO2 NAJBOLJI EU PROJEKT DOPRINOSA ZNANOSTI I INOVACIJAMA

Hrvatski projektni konzorcij sastavljen od Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Dubrovačko-neretvanske županije i Javne ustanove Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s talijanskom Regionalnom agencijom za prevenciju, okoliš i energiju Emilia Romagna (ARPEAE) proveo je projekt Green Economy - GECO2 u sklopu programa INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2014. - 2020. u području Sigurnosti i otpornosti. Projekt se provodio od 01.01.2019. do 31.05.2022.

Program je imao za cilj uvesti inovativne mjere za praćenje i nadoknađivanje emisija CO2 kroz učinkovitu prekograničnu suradnju u nacionalnu provedbu. Program je izravno uključivao poljoprivredni sektor, potičući ga na usvajanje održivih poljoprivrednih praksi i povezivanje s industrijskim i uslužnim tvrtkama kako bi se osigurao početak dobrovoljnog tržišta ugljičnih kredita, uz dobitke i s ekonomskog i ekološkog stajališta.  Ukupna vrijednost projekta bila je 273.264 eura, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 232.275 eura, a vlastita 40.989 eura.Razvojna agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA prijavila je projekt na ovogodišnji poziv Jutarnjeg lista, portala Župan.hr i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za najbolje županijske EU projekte. Na poziv je pristiglo 59 prijava, a u konkurenciju za nagrade u četiri kategorije ušlo je 39 projekata. Projekt je proglašen najbolji EU projektom u kategoriji Doprinos znanosti i inovacijama. Ovo je druga nagrada koju je projekt osvojio. Prva mu je dodijeljena kao najbolje iskomuniciranom projektu u sklopu programa INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2014. - 2020.„Ovim smo projektom željeli pozitivno utjecati na našu poljoprivredu, okolišne politike, ali i na  samo gospodarstvo. Provedba projekta direktno je vezana na ciljeve Europske unije opisane u Zelenom planu – emisiju stakleničkih plinova i klimatske promjene. Razvili smo inovativnu metodu i alate kako bi apsorpcijom CO2 u sektoru poljoprivrede utjecali na bolje okolišne politike te na čišći i zdraviji okoliš i u tome smo uspjeli. To potvrđuju i dobivene nagrade na koje smo iznimno ponosni iz kojeg razloga ovim putem želim pohvaliti stručnost naših djelatnika zaslužnih za ovaj rezultat.“, rekao je Ivica Pintur, ravnatelj Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).

„Kroz projekt smo uspostavili kontakt za 350 tvrtki, obuhvaćeno je 160 odabranih farmi, 208 eksperimentalnih polja, ukupno 1484 hektara, ukupna vrijednost sekvestriranog CO2e u tonama bila je 4.726, održana su 42 seminara i treninga vezanih za teme projekta u kojima su sudjelovali osoblje, vanjski stručnjaci partnera, poljoprivrednici, tvrtke industrijskih i uslužnih sektora, javna administracija i javnost“, naglašava zamjenica ravnatelja AGRRA-e Ivana Dević.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji za pilot područje odabrana je dolina Neretve, odnosno 24 poljoprivrednika koji su se dobrovoljno uključili u realizaciju projekta. Tijekom trajanja pilot aktivnosti provodila su se istraživanja sekvestracije ugljika u tlo na ukupno 39 hektara poljoprivrednog zemljišta. Istraživanja su pokazala da je primjena novih poljoprivrednih praksi dovela do zarobljavanja 75 tona CO2, što u konačnici predstavlja 75 kredita za tržišni plasman.

Kreirane su Znanstvene smjernice s protokolima uzgajanja i zajedničkom metodologijom evaluacije i vrednovanja uskladištenog CO2 u tlu, kreiran je logo "CO2 free" za kupce ugljičnih kredita prikupljenih od poljoprivrednika, tj. emitere poput industrijskih i uslužnih tvrtki, kreiran je Regionalni opservatorij za klimatske promjene koji objedinjuje podatke koji se tiču otpornosti, emisija i pohrane stakleničkih plinova.

Uključenim tvrtkama u projekt dodijeljen je "CO2 free" logo kao dokaz sudjelovanja u smanjenju emisija stakleničkih plinova, podaci o emisijama stakleničkih plinova uneseni su u kreiranu digitalnu bazu podataka, "Market Platform" i izrađene su "Smjernice za razvoj zelene poljoprivrede i dobrovoljnog tržišta ugljika temeljenog na poljoprivredi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji".

Daljnjim razvojem aktivnosti vezanim za ostvarene ciljeve Projekta, njegovi glavni akteri – Upravna tijela županije, poljoprivrednici i uključeni (a i ostali zainteresirani) poduzetnici, u mogućnosti su unaprijediti gospodarski i okolišni učinak poljoprivredne proizvodnje, približiti poduzetništvo vrijednostima i ciljevima Europskog zelenog plana te predstaviti Županiju i lokalnu zajednicu kao odgovorno društvo koje dijeli europske vrijednosti održivosti, što za posredni učinak postiže i efekt prelijevanja u ostale gospodarske sektore. „Služeći kao pozitivan primjer, Županija i njezina zajednica će tako inspirirati i ostatak teritorija Republike Hrvatske te kombinacijom stručnosti, posvećenosti i suradnje otvoriti vrata mogućnostima razvoja gospodarskog, društvenog i okolišnog aspekta održivosti“, ističe Dević.

GECO2 usmjerit će industriju i potrošače prema novim mogućnostima zelenog tržišta te pomoći lokalnoj upravi da poboljša strategije za borbu protiv klimatskih promjena.

Inovativna ideja GECO 2 projekta je povezati ove hitne mjere sa stvaranjem, na prekograničnoj i međunarodnoj razini, dobrovoljnog ugljičnog tržišta, sposobnog da okolišne mjere budu održive i u ekonomskog pogledu.

Partneri na projektu su:

  • Internacionalni Centar za napredne Mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski studij Bari (IT)
  • Regija Molise (IT)
  • Regija Marche (IT)
  • Legacoop Romagna (IT)
  • Dubrovačko-neretvanska županija (HR)
  • Javna ustanova Rera S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (HR)

GECO2 najbolji EU projekt doprinosa znanosti i inovacijama