AGRICOOPVALUE

Održan Multiplier event u sklopu projekta AgriCoopValue

Dana 25. srpnja 2023. godine u Gradskoj knjižnici Benkovac održan je Multiplier event projekta AgriCoopValue.

U sklopu projekta AgriCoopValue na kojem AGRRA ima ulogu projektnog partnera, uz partnere iz Španjolske, Irske, Portugala, Latvije i Grčke, financiranom iz programa Erasmus+ održan je Multiplier event.

Tijekom događaja predstavljeni su rezultati projekta i digitalna platforma.

Digitalni nastavni resursi i drugi online sadržaji za obuku razvijeni su na temelju rezultata dobivenih iz izračuna društvene vrijednosti zadruga.

Glavni cilj AgriCoopValue projekta je stvaranje okvira za društveno vrednovanje poljoprivredno – prehrambenih zadruga u ruralnim sredinama EU.

AgriCoopValue odgovara na trenutne izazove na razini Europske unije vezane uz socijalnu i ekonomsku održivost ruralnog dijela EU; poljoprivredne zadruge većinom su vezane za ruralne krajeve koje uz kvalitetno vodstvo i adekvatnu podršku mogu djelovati na  uključiv i održiv rast.

Više o projektu na web stranici: AgriCoopValue