M11 - Ekološki uzgoj

Podmjera 11.1.
Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja

Korisnici
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji su u prijelazu na ekološku proizvodnju.

Potpora

  • Oranice 347,78 EUR /ha,
  • Trajni nasadi 868,18 EUR/ha,
  • Povrće 576,94 EUR /ha,
  • Trajni travnjak 309,94 EUR /ha.

Podmjera 11.2.
Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja

Korisnici
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji mladog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji nastavljaju ekološku proizvodnju.

Potpora

  • Oranice 289,92 EUR /ha,
  • Trajni nasad 723,48 EUR /ha,
  • Povrće 480,78 EUR /ha,
  • Trajni travnjak 258,28 EUR/ ha.

Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po hektaru kao nadoknada korisniku zbog gubitka prihoda i dodatnih troškova koji su rezultat usklađivanja sa posebnim uvjetima, a koji nadilaze minimalno propisane uvjete.