M8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5
Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Tip opreracije

1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Korisnici

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika

Prihvatljivi troškovi
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Potpora
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

Tip operacije

2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Korisnici
• Šumoposjednici
• Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim
zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
• Udruženja šumoposjednika
• Udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

Prihvatljivi troškovi
Materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura; opći troškovi

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a

Podmjera 8.6
Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Tip operacije

1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Korisnici

  • šumoposjednici;
  • udruženja šumoposjednika;
  • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima

Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

Tip operacije

2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici
Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva

Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a

Tip operacije

3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Korisnici

  • šumoposjednici;
  • udruženja šumoposjednika;
  • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;
  • jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

Prihvatljivi troškovi
Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a